Bij alle werken welke we aanvangen staat veiligheid op de eerste plaats. Voor uw gebouw maken wij vrijblijvend een risicoanalyse op, waarbij zowel de collectieve risico’s worden behandeld welke voor u als bouwheer van belang zijn, evenals de individuele risico’s waarvoor wij de verantwoordelijkheid dragen voor onze personeelsleden.

Klik hier voor ons veiligheidsattest.

Veiligheidsattest